Hitta till Östra Harg

Det är enkelt att hitta till Östra Harg. Följ skyltarna!

Kommer du från Linköpings centrum kör du mot Ekängen och direkt efter Gärstad återvinningsstation svänger du höger vid skylten som anger Östra Harg. Därefter kan du följa skyltarna. Se film! Du kan också  passa på att köra via Ekängen istället. Det är en  mycket vacker vägsträcka med vidunderlig utsikt över Roxen vid Tuna Kungsgård. Välj därför denna väg oavsett årstid. Stanna gärna vid gamla Roxtunaanstalten och besök naturstigen där.

Kommer du norrifrån svänger du av från motorvägen i Norsholm mot Linghem. Efter Linghem (precis vid viadukten under järnvägen) följer du skylten som visar Östra Harg in till höger. Efter att du kört under motorvägen pekar skylten till vänster.

 

Vackraste vägen från Östra Harg in till Linköping via Tegneby, Skälv och Gärstad.

Det tar ca 15 minuter med bil (inga rödljus!) och 45 minuter med cykel in till centrala Linköping. Nästan ingen trafik förrän man kommer fram till Ekängsvägen. Därifrån in till city tar nästan lika lång tid som vägen till Östra Harg.

Östra Harg hör till kategorin ”småorter” i kommunens översiktsplaner: ”Orter där det i flera fall finns förutsättningar för varsam bebyggelsekomplettering med stor hänsyn till kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse i anslutning till kulturmiljöer kan, genom att det ger kontinuitet, bidra till att stärka kulturmiljön.”

Källa: 

Översiktsplan för landsbygden och småorterna 2014, Linköpings Kommun