Bilder från Östra Harg

Cyk­la till Öst­ra Harg! Ta med kame­ra och rätt kläd­sel. Här finns det goda möj­lig­he­ter att fånga uni­ka ögon­blicks­bil­der av natur och kultur.

Häradskär­ret till exem­pel är berömt i jägar­kret­sar. Det anses vara Sve­ri­ges älg­tä­tas­te naturområde.

Rox­en är ock­så en vac­ker upp­le­vel­se. Om än något över­gödd är den en bra skrid­sko- och pad­del­sjö. Läm­na gär­na vat­ten­sko­tern hemma!

På Rox­en utan­för Öst­ra Hargs finns uddar med en skär­gårds­lik­nan­de strand­lin­je. Här finns fle­ra fina bad­klip­por att lan­da och vila vid.

Får i Östra Harg vid  Roxen

Flickr Album Gal­le­ry Powered By: WP Frank

Ek på vägen till Östra Harg